Contact

Službu spravuje:
Tech-Solar s.r.o.
IČO: 51 413 221
So sídlom: Huncovská 1389/13 Kežmarok 060 01
Spoločnosť zapísaná obchodnom registry Okresného súdu Prešov Vložka číslo:  35993/P

Oddelenie podpory
e-mail  info@zalozenieagentury.sk

tel: 0903218367